Hauapiirded

Allpool välja toodud hinnakirjades on välja toodud keskmised hauapiirete hinnad, kuid lõppmaksumus võib sõltuda erinevatest teguritest - kas tegemist on uue piirdega, kas olemasolevaid kive saab kasutada, kas vana piire tuleb lammutada, kas hauaplats asub siledal pinnal või künka jalamil jne. Hinnad ei sisalda hauaplatsi täiteid ja need tuleb tellida lisaks.


NB! Soovides hinnapakkumist või tellida teenust kalmistule, millel puuduvad digitaliseeritud kaardid, leiame õige hauaplatsi üles teenuse tellija juhtnööride põhjal. Selleks sobib näiteks vabas vormis kirjeldus tekstina teekonnast hauaplatsile kalmistu värava, kiriku peaukse vms juurest ning hauaplatsi läheduses asuvate objektide (värav, kaev vms) kirjeldus ja ligikaudne kaugus nendest objektidest.

Hauapiirde renoveerimine Hind
Urniplatsi piire alates 168‬ €
1-kohalise hauaplatsi piire alates 315 €
2-kohalise hauaplatsi piire alates 420 €
3-kohalise hauaplatsi piire alates 525 €
4-kohalise hauaplatsi piire alates 630 €
5-kohalise hauaplatsi piire alates 735 €
6-kohalise hauaplatsi piire alates 840 €
Erimõõdus hauaplatsi piirde jooksva meetri hind alates 42 €
Klombitud paekivi (kolmnurke, kandiline)
Urniplatsi piire alates 272 €
1-kohalise hauaplatsi piire alates 510 €
2-kohalise hauaplatsi piire alates 680 €
3-kohalise hauaplatsi piire alates 850‬ €
4-kohalise hauaplatsi piire alates 1020 €
5-kohalise hauaplatsi piire alates 1190 €
6-kohalise hauaplatsi piire alates 1360 €
Erimõõdus hauaplatsi piirde jooksva meetri hind alates 68 €
Murtud pinnaga graniit
Urniplatsi piire alates 624 €
1-kohalise hauaplatsi piire alates 1170 €
2-kohalise hauaplatsi piire alates 1560‬ €
3-kohalise hauaplatsi piire alates 1950‬ €
4-kohalise hauaplatsi piire alates 2340‬ €
5-kohalise hauaplatsi piire alates 2730‬ €
6-kohalise hauaplatsi piire alates 3120‬ €
Erimõõdus hauaplatsi piirde jooksva meetri hind alates 156 €
Poleeritud graniit (Korpi black, Kuru grey, Balmoral red jne.)
Urniplatsi piire alates 1040 €
1-kohalise hauaplatsi piire alates 1950 €
2-kohalise hauaplatsi piire alates 2600 €
3-kohalise hauaplatsi piire alates 3250‬ €
4-kohalise hauaplatsi piire alates 3900 €
5-kohalise hauaplatsi piire alates 4550 €
6-kohalise hauaplatsi piire alates 5200 €
Erimõõdus hauaplatsi piirde jooksva meetri hind alates 260 €
Hauaplatsi katted Hind
Geotekstiili paigaldamine (1 hauakoht) 8,40 €
Liivaga katmine (1 hauakoht) 41,85 €
Graniitkillustikuga katmine (1 hauakoht) 67,80 €
Mullaga katmine (1 hauakoht) 45,35 €
Lisatasu vana katte vahetamisel (1 hauakoht) 10,50 €
Täitepinnas (1 hauakoht) alates 22,70 €
* hinnad sisaldavad materjale ja välja on toodud hind 1 hauakoha (u 3,125 m²) katmise kohta. Väiksemate tööde puhul korrutatakse hind koefitsiendiga 1,5 (va urniplatsi kattega katmisel).

* hinnakirjas on välja toodud enamlevinud mõõtudega hauaplatsid - Urn 1,0 x 1,0 m; 1-kohaline kirstuplats 1,25 x 2,50 m; 2-kohaline kirstuplats 2,50 x 2,50 m; 3-kohaline kirstuplats 3,75 x 2,50 m; 4-kohaline kirstuplats 5,0 x 2,50 m. Hauaplatside eeskirjakohased mõõdud võivad kalmistutel erineda.

* ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane.