Hauahooldus

Allpool välja toodud hinnakirjades on välja toodud keskmised hauahoolduste hinnad, kuid lõppmaksumus võib sõltuda erinevatest teguritest. Hooldus sisaldab üldiselt hauaplatsi lihtsamat koristust lehtedest, okastest, okstest, närtsinud taimedest jms. hauaplatsi pealt ja ümbrusest, muru pügamist, prügi ära viimist (sh. vanad küünlad) ja lillede kastmist vastavalt kliendi poolt tellitud teenusele ja perioodile.


NB! Soovides hinnapakkumist või tellida teenust kalmistule, millel puuduvad digitaliseeritud kaardid, leiame õige hauaplatsi üles teenuse tellija juhtnööride põhjal. Selleks sobib näiteks vabas vormis kirjeldus tekstina teekonnast hauaplatsile kalmistu värava, kiriku peaukse vms juurest ning hauaplatsi läheduses asuvate objektide (värav, kaev vms) kirjeldus ja ligikaudne kaugus nendest objektidest.

Tehispiiretega hauaplatsi hooldus Kord Hooaeg
1-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus 22,65 € 108,70 €
2-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus 30,20 € 144,95 €
3-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus 37,70 € 180,95 €
4-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus 45,25 € 217,20 €
5-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus 52,80 € 253,45‬ €
6-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus 60,35 € 289,70 €
Murupiiretega hauaplatsi hooldus Kord Hooaeg
1-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus 31,70 € 152,15 €
2-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus 42,30 € 203,05 €
3-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus 52,80 € 253,45 €
4-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus 63,35 € 304,10 €
5-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus 73,90 € 354,70‬ €
6-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus 84,50 € 405,6‬0 €
Tähtpäevadel kalmul küünalde süütamine (1 kord, sisaldab 48h küünla maksumust) 8,65 €
Iga järgnev küünal samal kalmul (sisaldab 48h küünla maksumust) 5,30 €
* hooaeg on mai kuni oktoober
* hooldust on kokkuleppel võimalik tellida ka teistel kuudel peale väljatoodud hooaja kuid
* olenevalt hauaplatsi hoolduse keerukusest võib vajalikuks osutuda teostada eraldi arvutused.
Hauaplatsi katted Hind
Geotekstiili paigaldamine (1 hauakoht) 8,40 €
Liivaga katmine (1 hauakoht) 41,85 €
Graniitkillustikuga katmine (1 hauakoht) 67,80 €
Mullaga katmine (1 hauakoht) 45,35 €
Lisatasu vana katte vahetamisel (1 hauakoht) 10,50 €
Täitepinnas (1 hauakoht) alates 22,70 €
* hinnad sisaldavad materjale ja välja on toodud hind 1 hauakoha (u 3,125 m²) katmise kohta. Väiksemate tööde puhul korrutatakse hind koefitsiendiga 1,5 (va urniplatsi kattega katmisel).
Hauatähiste puhastamine ja värvimine Hind
Marmorist plaat (värvimise ja määrdumist takistava vahendiga katmisega) u 80 €
Graniidist plaat (värvimise ja määrdumist takistava vahendiga katmisega) u 40 €
Dolomiidist plaat (värvimise ja määrdumist takistava vahendiga katmisega) 110 €
Suure graniidist hauakivi puhastamine u 130 €
Suurel hauakivil tähe uuendamine värviga (1 täht) 2 €
* keskmine puhastamise ja värvimise hind marmorist plaadil on u 80 €, ganiidist plaadil u 40 €, dolomiidist plaadil u 110 €. Suure hauakivi puhastamise keskmine hind u 130 €. Suure hauakivi puhul lisandub tähe värviga uuendamise hind.
* hauakivid kaetakse pärast puhastamist spetsiaalse vahendiga, mis takistab kivi määrdumist.
* suurte marmorist ja dolomiidist kividele kehtib kokuleppehind.
Muud teenused Hind
Hauatähise paigaldamine, kaal kuni 250 kg (1 kg) 0,30 €
Hauatähise paigaldamine, kaal alates 250 kg (1 kg) 0,40 €
* hauatähise paigaldamise alla kuulub ka viltu vajunud hauatähise sirgeks ajamine
Taimede istutamine (tk, alates) 4,65 €
Heki istutamine (tk, alates) 7,35 €
Heki lõikus - kõrgus kuni 1m (jm) 6,70 €
Heki lõikus - kõrgus alates 1m (jm) 10,60 €
Urnimatuse matusejärgne korrastamine - kuivanud pärgade-lillede koristus, matusekoha tasandus, hauaplatsi korrastus (hauakoht) 36,70 €
Kirstumatuse matusejärgne korrastamine - kuivanud pärgade-lillede koristus, kääpa äravedu, platsi tasandus (hauakoht) 53,35‬ €
Eritööd - puude/põõsaste juurimine, kändude eemaldamine jne (tund) 40,00 €

* hinnakirjas on välja toodud enamlevinud mõõtudega hauaplatsid - Urn 1,0 x 1,0 m; 1-kohaline kirstuplats 1,25 x 2,50 m; 2-kohaline kirstuplats 2,50 x 2,50 m; 3-kohaline kirstuplats 3,75 x 2,50 m; 4-kohaline kirstuplats 5,0 x 2,50 m. Hauaplatside eeskirjakohased mõõdud võivad kalmistutel erineda.

* iga töö on individuaalne ja lõpphind võib erineda väljatoodud hindadest.

* ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane.